Skogsfast.se
Share |

Skogsfast.se är Sveriges marknadsplats för skogsfastigheter och gårdar.
På Skogsfast.se kan du sälja din skogsfastighet eller söka bland skogsfastigheter till salu. Vad vill du göra?

» Jag vill köpa skogsfastighet eller gård. Bli skogsägare, köp din egen fastighet.
» Jag vill sälja min skogsfastighet via Sveriges marknadsplats för skogsfastigheter och gårdar,
» Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet Fastighetstips som innehåller tips om intressanta och köpvärda
skogsfastigheter och gårdar samt information om att äga och förvalta skogsfastigheter.

Resultat per sida: 10 20 40 80
Sida:
Sortera efter:
Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Borgvattnet Strömsnäs 1:38, del av

Total areal
134.5 ha
Skogsmark
95.0 ha
Impediment
38.4 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
10607 m³sk
Medelbonitet
3.9 m³sk/ha/år

En välarronderad skogsegendom på 134,5 ha cirka 2 km nordväst om Borgvattnet. Egendomen består av ett skifte med befintliga fastighetsgränser. Den produktiva skogsmarken är 95 ha med ett virkesförråd om cirka 10 600 m3sk. Skogen består till övervägande del av tall som till största del är gallrad.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Västatbodarna Strömsnäs 1:38, del av

Total areal
164.4 ha
Skogsmark
112.9 ha
Impediment
43.2 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
5435 m³sk
Medelbonitet
4.6 m³sk/ha/år

Denna skogsegendom på 164,2 ha ligger i anslutning till Västatbodarna, cirka 5 km söder om Borgvattnet och 15 km norr om Skyttmon. Den produktiva skogsmarken är 112,9 ha med ett virkesförråd om cirka 15 900 m3sk. Egendomen angränsar mot Sveaskogs försäljningsobjekt Bergtjärnen

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Strandön Ängersjö 10:15, område av

Total areal
89.9 ha
Skogsmark
87.0 ha
Impediment
2.9 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
7829 m³sk
Medelbonitet
0.0 m³sk/ha/år

Egendomen består av en stor ö i Ljusnan strax öster om Älvros. Denna ö omges av sex mindre öar som också ingår liksom en mindre strandremsa i väster. Östra delen av ön ingår ej i försäljningen då den består av en annan fastighet som ej tilhör Sveaskog. Egendomen är på 89 ha varav den produktiva skogsmarken är 87 ha med ett virkesförråd om cirka 7 800 m3sk. Huvuddelen av virkesförrådet består av tall.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Parkalompolo Muonionalusta 5:1, del av

Total areal
279.2 ha
Skogsmark
259.3 ha
Impediment
19.7 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
19518 m³sk
Medelbonitet
2.4 m³sk/ha/år

En bra skogsegendom om 279 ha där stora volymer växer in i slutavverkningsmogen skog om 10-20 år. Litet röjningsbehov och bra bärighet på markerna. Fina områden för jakt.
Den produktiva skogsmarken är 259 ha med cirka 19 500 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 610 m3 sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Rytjärn Hede Kyrkby 15:2, område av

Total areal
340.1 ha
Skogsmark
248.1 ha
Impediment
90.4 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
11279 m³sk
Medelbonitet
3.5 m³sk/ha/år

Stor skogsegendom på 340 ha strax sydväst om Hede. Egendomen består av ett samman-hållet område med bra tillgång till vägar. Areal produktiv skogsmark är uppskattad till 248 ha med ett bedömt virkesförråd om cirka 11 200m3sk. Tall och contorta dominerar trädslagsblandningen i produktionsskogarna. Växtliga skogar med hög årlig tillväxt.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Flickersjön Storbo 1:17, område av

Total areal
395.4 ha
Skogsmark
229.9 ha
Impediment
88.8 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
22278 m³sk
Medelbonitet
2.4 m³sk/ha/år

Norr om Drevdagen ligger denna skogsegendom på 395 ha . Egendomen begränsas av vägar runt större delen. Den produktiva skogsmarken är 299 ha med ett virkesförråd om cirka 22 200m3sk. Delar av området har relativt stort myrinslag. En stor del av ungskogarna utgörs av contortabestånd.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Purnu Leipipir 1:1, del av

Total areal
664.2 ha
Skogsmark
329.2 ha
Impediment
334.0 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
28044 m³sk
Medelbonitet
3.2 m³sk/ha/år

En trevlig skogsegendom om 668 ha med skog i de flesta åldersklasser. Tyngdpunkten av virkesvolymerna ligger i medelålders och äldre skogar. Fina områden för jakt och fiske i egen tjärn. Den produktiva skogsmarken är 329 ha med cirka 28 000 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 1 146 m3 sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Granhult Vettasjoki 6:1, del av

Total areal
202.8 ha
Skogsmark
176.7 ha
Impediment
23.7 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
7421 m³sk
Medelbonitet
3.2 m³sk/ha/år

En lämpligt stor skogsegendom om 202 ha med god bärighet och mycket bra vägtillgång. Skog främst i nyligen föryngrade avdelningar samt även stora slutavverkningsmogna bestånd. Fina områden för jakt. Den produktiva skogsmarken är 177 ha med cirka 7 400 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 380 m3 sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Brännäs Ljusträsk 2:1, del av

Total areal
210.5 ha
Skogsmark
127.8 ha
Impediment
81.4 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
4611 m³sk
Medelbonitet
3.6 m³sk/ha/år

En skogsegendom på ca 220 ha som domineras av fina ungskogar med en hög löpande tillväxt. Den produktiva skogsmarken är ca 128 ha med ett virkesförrå om ca 4 600 m³sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Arvidsjaur Jerfolandet 1:1, del av

Total areal
567.9 ha
Skogsmark
307.0 ha
Impediment
260.9 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
32294 m³sk
Medelbonitet
2.9 m³sk/ha/år

En stor skogsegendom på ca 570 ha med talldominerade skogar. All skog är över 30 år. Många avd är väl slutna och växtliga, fastigheten har en hög löpande tillväxt. Fastigheten gränsar mot den vackra Jerfoälven. Allmän väg går i anslutning till fastigheten. Den produktiva skogsmarken är ca 307 ha med ett virkesförrå om ca 31 300 m³sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Sekkortberget 1:2

Total areal
258.4 ha
Skogsmark
178.8 ha
Impediment
79.6 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
14587 m³sk
Medelbonitet
2.9 m³sk/ha/år

En skogsegendom på ca 260 ha som domineras av medelålders skogar . Delar av gallringsskogarna är talldominerade, växtliga och med gallringsbehov. Den produktiva skogsmarken är ca 179 ha med ett virkesförrå om ca 14 600 m³sk.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Västerstvattenkullen Hällvattnet 2:19

Total areal
282.4 ha
Skogsmark
270.1 ha
Impediment
9.1 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
21098 m³sk
Medelbonitet
4.3 m³sk/ha/år

kogsegendom på 282,4 ha. Egendomen består av ett eget skifte som i stort sett begränsas av befintliga vägar. Den produktiva skogsmarken är 270,1 ha med ett virkesförråd om cirka 21 098 m3sk. Består av blandskog och huvuddelen av virkesförrådet består av gran. Naturskönt läge mot Västerstvattnet.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Norr Västerstvattenkullen Hällvattnet 2:19

Total areal
154.4 ha
Skogsmark
133.1 ha
Impediment
20.0 ha
Övrigt
0.0 ha
Virkesförråd
12548 m³sk
Medelbonitet
3.3 m³sk/ha/år

Egendom på ca 154,5 ha, ligger sydväst om Rossön. Egendomen består av ett skifte som nästan helt begränsas av befintliga rågångar och skogvilvägar. Den produktiva skogsmarken är 133,1 ha med ett virkesförråd om cirka 12 548 m3sk. Huvuddelen av virkesförrådet består av tall.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

dalkarlså 5:2

Total areal
7.0 ha
Skogsmark
6.0 ha
Impediment
0.0 ha
Övrigt
1.0 ha
Virkesförråd
0 m³sk
Medelbonitet
0.0 m³sk/ha/år

Skogsfatsighet omfattande 7 hektar vara 6 hektar skog. Medförljer liten välskött västerbottensgård som måste ses och ekonomibyggnad.
Jakt och fiskerätt, närhet till butiker, bensin och havet. Marken ligger i närheten av vägar och är lätt åtkomlig. Trevlig aktiv by med närhet till lanthandelsmuseum, restaurang och sevärdheter.

Visa objekt |

Skogsfastigheter och gårdar | Anbud

Bolag 6:2

Total areal
117.0 ha
Skogsmark
100.0 ha
Impediment
15.0 ha
Övrigt
2.0 ha
Virkesförråd
12000 m³sk
Medelbonitet
8.0 m³sk/ha/år

Visa objekt |

Fastighetstips! Nyhetsbrevet når drygt
7 100 prenumeranter. Välkommen du med!